Ánh lửa đèn chài loãng hồng mặt sóng
Sắc cầu vồng vảy cá nhảy lao xao
Một ban mai vừa kéo lên ướt sũng
Có triệu mặt trời trong mắt lưới cần lao

Biển đang sinh nở vụ mùa no đủ
Khi cơn bão còn thai nghén giữa trùng khơi
Đoàn thuyền về như cá tôm quần tụ
Neo bình yên vào nỗi đợi bao người

Những đám mây mang dáng hình đàn cá
Đang bơi dần về phía rạng đông
Nắng phơi lưới trên hàng phi lao ngoài bãi
Tiếng gà mon men tiếng sóng tanh nồng

Em gánh niềm vui bằng nhịp chân của sóng
Kĩu kịt một vùng biển bạc nặng đầy vai
Trai làng thức trước khi trời hửng sáng
Chiếc mỏ neo ròng ướt nắng mai...