Tôi thích những thứ đặc biệt, mạnh mẽ và cứng cỏi.
Tôi thích những nhành mai,
Thích những bông hồng đầy những gai.

Nhưng mai vượt tầm với,
Hồng đâm đầu ngón tay.
Mai không giữ được nhành,
Hồng chẳng thể chạm tới.

Tôi từng thích những thứ đặc biệt, mạnh mẽ và cứng cỏi,
Tôi từng thích những cành đào mai,
Thích những tâm hồn đầy gai.
Rồi tôi phải lòng một đoá hoa nhài.

Tôi đã gặp người yêu hiện tại như thế, khi tôi tìm tới một hình tượng cao xa, em ấy bình thường và dịu dàng tới lạ, nhưng lại giữ lấy trái tim tôi.
30/01/2023