Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 09/04/2020 20:35

tiếng bàn chân
trên cầu thang
chậm rãi
bước
bước
mãi

cây cầu thang cũng đang bước đi
ra ngoài thế kỷ
khỏi mặt đất đang lún dần, tan chảy

cây cầu thang bước khỏi hành tinh
sang phương sáng khác
trọng lực khác

trên cái bóng của những bậc thang
tiếng bàn chân
vẫn bước
mơ hồ


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017