Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 20:16

người trở thành kẻ hành hương mua vé
tháp mọc nhánh hoa đen
hoa đen bay con
chim đen
móng rỗ
miền bờ

những hạt tháp lép
tung ra
tung
ra
khô
gầy

tháp

rớt vào
miệng tháp
dấu chân
không hướng
đeo
cuống vé hành hương


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017