Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 11:45

nằm trong cơn mơ
tôi co một chân
định bước qua vũng tối

rồi mờ dần nhẹ dần
chân bước
sang một cơn mơ nào khác

vũng tối
im lìm gương mặt
mang hình dấu chân
thiếu một đường xương chéo

những bước những bước những
bước
mất hút
tôi có sợ tôi không?


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017