Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 20:31

trong hố thẳm Rắn bất động
hố thẳm nứt mộng
hố thẳm thôi nôi
tôi
tôi là nô lệ của lễ rửa tội tôi - a rimbaud
tôi đốt đèn cầy để nhìn xác tôi giữa nhà mồ mỹ châu lạnh lẽo mưa đen

mỗi hơi thở một hố thẳm
lấp vùi bằng im lặng

hơi thở Rắn
trườn đại dương
qua xác thối mặt trời
những đám đông mù loà hò hét
bủa lưới vây lòng hồ thối ngạt
qua rừng đạn, dùi cui
chết chết chết

vành tang cạn
nước mắt im
mỗi cái nhìn một hố thẳm thút vòng dây treo cổ

hơi thở Rắn
cuộn sương mù
từng dòng người đào thoát
tôi chạy lên trời làm rắn thâu đêm

hơi thở Rắn
reo
đỉnh rỗng
lấp xác rữa mặt trời


Những chỗ in nghiêng lấy từ thơ Phạm Công Thiện (1941-2011).

Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017