Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 11:43

đêm nhai bã trà ngồi ngóng gió ma (*)
bắp chân trần loang mờ hẻm cụt
câu kinh cầu ghim guốc gỗ
vào ra

đêm nhai bã trà ngồi soi hạt đỗ
vần lăn thiên hà
tìm lỗ

nhai đêm


* Tiếng hỏi tan vào tiếng gió ma – thơ Mai Thảo.

Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017