Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 17:50

đến mùa này
tôi mới nghe thấy giọng nói ấy
cất lên từ trước đó nhiều ngàn năm

bước chân chúng ta chậm hơn sự dừng lại

dừng lại và nghe thấy
giọng nói
thanh âm phía trước
đang chờ đợi

đến mùa này
tôi nghe quá nhiều gió thổi
qua những vòm cây vách đá

những tiếng nói từ ngàn năm không trôi theo ánh sáng
đã đến trước chúng ta
dừng lại
lắng nghe


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017