Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 09/04/2020 11:47

kim giây lưỡi dao mổ khoét một
vòng sọ não
tốc độ nôn mửa
huỷ diệt
cắt lát
đêm
ngươi

vài lát câm lặng
đôi lát tự do
mò mẫm
đỉnh sọ

vài lát/chốc lát
đôi lát/đôi khi
đôi khi tôi cầm lên đôi lát
lại hai chiếc kim giây
lạnh ngắt
vòng vòng

một lát cắt
không thân thể/thân thể lát cắt
cầm tôi lên tay


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017