Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 17:53

trong ký ức già nua
cánh đồng vẫn đang đi ngọn cỏ vẫn đang đi

nhưng chậm hơn sự dừng lại

có những giây nghìn lần thức giấc
có những đời không một lần mở mắt
nỗi hoan lạc đớn đau của sự trở về
không bằng đôi chân người mà tự đôi chân thời gian quay tìm lại


Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017