Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần - Tuấn vào 10/04/2020 17:58

cái chết thành con mồi của cuộc săn giấc mơ
hay giấc mơ – con mồi của cuộc săn cái chết

cái chết xanh nhung

những kẻ chưa sinh ra và những người chết rồi
cùng ngồi lại rì rào
cùng nâng một ly rượu

dưới một con mắt sống lâu vô hạn (*)

cuộc săn men theo hai thế giới hay lưng chừng thế giới
cái chết bây giờ hay cái chết chưa kịp sinh ra
thế giới đang tàn vong hay thế giới mới sắp sửa khởi đầu

tôi đang sống trong thân thể tôi hay lang thang trong thân thể kẻ khác
tôi đã chết và được chôn cất bằng thân thể kẻ khác
hay đang chờ chôn giùm ai thân thể của mình

ngày cứ thế chết cho nhau một ít

khi cái chết không phải là sự tiêu diệt

cái chết
chậm hơn sự dừng lại

đang trộn lẫn giữa cái sống và sự chết
mỗi ngày


(*) Một câu trong triết học của A. Schopenhauer (Đức, 1788-1860).

Nguồn: Trần Tuấn, Chậm hơn sự dừng lại, NXB Hội Nhà Văn, 2017