Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:39

Rót trà uống một mình
Mời đêm đêm làm thinh
Hỏi trăng trăng đã lặn
Sóng biển buồn lênh đênh
Dãy núi trơ sầu dựng
Ngàn năm sao vô tình