Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:48

Lửa thiêu đốt dạ thiên tài
Sầu tây phương thổi trăm ngày cõi đông
Chiều tuôn sa mạc nhuộm hồng
Tiếng gì kể lại trong giòng tuyết sương
Ngậm cười thân phận máu xương
Trời cay đắng để đôi đường phân chia
Ta về nghe động hồn khuya
Cất cao tiếng hát ngã đề không gian
Tuổi thơ em có lạnh buồn
Hãy nghe tiếng gọi bên nguồn chảy xuôi.