Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/12/2014 17:47

linh hồn xưa động sa mù
cây ôm bóng rét biên khu chạnh buồn
lầu cao tiếng địch hoàng hôn
ai son vẽ mặt cho buồn biệt ly
linh hồn xưa động biên thuỳ
vết son đầu có còn gì không em
ruột se cổ rúc tay mềm
thời gian luân chuyển cung huyền âm vang