Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:48

Ði về non nước trùng sinh
Một giòng sông chảy mấy thành nhân gian
Sông theo mây trắng xa ngàn
Tiếng chim đêm quạnh kêu vang trời buồn
Lạnh lùng ngọn gió đầu đông
Mình ta đứng với con sông sa mù