Tặng Phương Triều

Lòng ta vì quá đỗi nhớ thương
Cành hoa bụp cũ khóc bên đường
Bến khuya Sa Đéc trăng mười sáu
Mấy độ chìm theo sóng lớp lang

Hỡi người con gái bến Tân Quy
Nàng hát ta nghe tiếng hát gì?
Tóc xoã bốn trời trăng gió tụ
Mây vờn âm điệu nét phương phi

Hát nữa nàng ôi não bốn trời
Cành hoa bụp cũ bến kia rơi
Quê hương khúc hát chừng đưa lại
Lớp sóng trường giang lạnh đến trời.