Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:37

Xa rồi vóc hạc nguồn thơ
Vong niên em hỡi bến bờ tồn sinh
Đêm say hồn mộng thanh bình
Gió bay lớp áo viễn hành xa xăm
Muôn thu bồi đắp chưa thành
Nguồn ân bể ái luỵ mình là đây