15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/12/2014 17:32

Trăng đời xưa sáng rọi
Thời thế đã xoay vần
Đỉnh Thiên - Thần trụ bóng
Đảo nổi nhớ Tiên Dung
Vũ trụ đầy vô hạn
Tâm tư hướng muôn trùng
Thiền sư ngồi mỏi mệt
Thần nữ gối hương nồng
Chuyện đời câu sấm ký
Vạn sự khởi đầu - không!
Hạc trình xa vạn dặm
Nguồn vui toả muôn trùng