Dậu trúc, phên tre chắn bụi trần,
Tha hồ khuya sớm tự do thân.
Góp cùng kim cổ lưng bầu huyết,
Gửi với sơn hà một áng văn,
Không lợi, không danh: nên đủng đỉnh,
Có nhà, có nước: phải băn khoăn.
Trăm năm thành bại dù sao mặc
Đề phẩm rồi đây có thế nhân...


(1930)