Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 10/01/2008 10:28

(Hà Nội)
Một vùng cung khuyết giãi phong sương.
Có phải đây là chốn đế vương?
Đất cổ cây che hồn xã tắc.
Bia tàn rêu phủ nét văn chương.
Vắng tanh đàn Hạnh hai hàng miếu,
Cao ngất ngôi Trời một án hương.
Bốn mặt ngựa xe tung bụi tía,
Cùng ai than hỏi chuyện tang thương!