Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 11:05

Mưỡu:
Xuân sang vui chúc đồng nhân
Văn chương sự nghiệp muôn phần tiến lên
Vẻ vang cho giống rồng tiên
Mở mang nếp trước, lưu truyền đời sau

Hát nói:
Xuân Ất Mão một ngày xuân chói lọi
Ánh thiều quang đưa tới cảnh hoàng
Hơn bốn ngàn năm, dân tộc họ Hồng Bàng
Từng quật khỏi, tranh cường cùng thế giới
Văn hoá cạnh tồn tân vận hội
Uy thanh truờng chấn cựu dư đồ
Noi gương xưa, hịch truyền: sát thát, văn cáo: bình ngô
Đâu chịu kiếp vong nô mang tủi nhục
“Sông có khúc, người đời có lúc”
Gắng công lên hạnh phúc quỵết về ta
Tự Do, Độc lập, Thái Hoà