Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 21:00

Mưỡu:
Ai vui, ai khóc, ai cười
Chẳng qua cũng một kiếp người đáng thương
Hỏi chi kim mã ngọc đường
Biết nhau, mong lúc đoạn trường có nhau

Hát nói:
Thôi đã trót phù sinh cũng lỡ bước
Giấc hoàng lương, ai trước hỏi ai sau
Tím buồng gan căm với cuộc bể dâu
Thói con tạo cơ cầu ai chẳng biết
Mưa nắng đã sầu khuôn tuế nguyệt
Lạnh nồng thêm giận thói ba lan
Lúc canh khuya, một mình vơ vẩn đối đêm tàn
Bên tai réo rắt lắng cung đàn
Tiếng đâu như oán lại như than
Giật mình, mình nghĩ chuyện giang san
Tủi phấn son, vơ vẩn cõi nhân hoàn
Lối trần thế bi, oan chân có bạn
Câu văn tâm sự khóc vì ai?
Biết ai đây, đắc thế với quai thời
Thôi hãy gượng cùng ai khuây nỗi nghĩ
Trường ca vũ may gặp trang tri kỷ
Sẽ cùng nhau san sẻ gánh non sông
Người nam bắc, khách tây đông
Câu cười tiếng khóc cùng chung một giọng
Nghìn xưa kìa những ai ai.