Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Biển nhớ vào 19/08/2008 00:53

Khóm trúc rì rào trận gió đưa,
Ba gian nhà lá cảnh quê mùa.
Đàn gad ổ xuống khua giời sáng,
Lũ trẻ đồng về rộn lúc trưa.
Khúc hát bên chuôm con cuốc hoạ
Câu cười dưới nguyệt cái ve thưa.
Côm ngày ba bữa rau, tôm, cá;
Xe ngựa di về mặc nắng mưa


(1915)