Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Thảo (82 bài)
- Phi Tuyết Ba (72 bài)
- Phạm Đình Ân (41 bài)
- Từ Kế Tường (41 bài)
- Nhược Thu (126 bài)
Tạo ngày 16/05/2019 20:45 bởi hongha83
Trần Thuật Ngữ (1946-) là nhà giáo, nhà thơ Việt Nam, quê ở Quảng Ngãi. Đã đăng thơ trên các báo và tạp chí từ 1967.