Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 17/05/2019 20:45 bởi hongha83
Trần Thuật Ngữ (1946-) là nhà giáo, nhà thơ Việt Nam, quê ở Quảng Ngãi. Đã đăng thơ trên các báo và tạp chí từ 1967.