15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/02/2013 07:17

Cảm ơn mẹ đẻ con ra
Để con đi rủ người ta cùng về
Dang tay đỡ mảnh trời quê
Lúa thơm vì rượu, rượu mê vì tình


Nguồn: Muối ngày qua (thơ), Trần Thị Huyền Trang, NXB Hội nhà văn, 2000