Cảm ơn letam kịp đưa bài thơ đầy gió xuân. Trên báo Nhân dân, câu thứ 2 bài thơ này là "Đôi bướm tím chập chờn bím tóc". Chia sẻ với bạn và Thi Viện một rung cảm mới. Chúc bạn năm 2011 an khang may mắn!