Sao trời chỉ lấp lánh
Những đêm da trời xanh
Mắt em chỉ lấp lánh
Khi nhìn vào mắt anh

Ai tìm những ngôi sao
Chói ngời trên nền thẫm?
Ai tìm những ngôi sao
Nhạt nhoà đêm trăng sáng?

Sao trời chỉ lấp lánh
Những đêm da trời xanh
Mắt em còn xa vắng
Nếu đời không có anh

Và mình chưa có nhau
Em vẫn tin anh đến
Mỗi khi nhìn trời sao
Lấp lánh như lời hẹn
Những đêm da trời xanh

Sao trời sẽ lấp lánh
Những đêm da trời xanh


Bài thơ trên đã được nhạc sĩ Đỗ Thế Dũng phổ thành ca khúc.
Nguồn: Những đêm da trời xanh (thơ), Trần Thị Huyền Trang, NXB Văn học, 1994