Đường còn xa không anh?
Em nghe trong hơi gió
Mùi cơn mưa long lanh
Tiếng chim kêu đầu hạ

Em nghe quanh đâu đây
Nồng nàn hơi đất thở
Quấn chăn nâu dịu dàng
Đất ru mùa sinh nở

Em nghe từ trăm năm
Tiếng chân ai dẫn dắt
Và tiếng chân muôn loài
Rộn ràng trong mạch đất

Nghe trong từng hạt bụi
Lời nghìn trùng khát khao
Chưa quen mà đã nhớ
Tiếng chân người mai sau

Ai thả vào xa rộng
Một giọt buồm thắm xanh
Đàn chim trời chớp cánh
Đường còn xa không anh...


Nguồn: Muối ngày qua (thơ), Trần Thị Huyền Trang, NXB Hội nhà văn, 2000