贈陳光啟

一代功名天下有,
兩朝忠孝世間無。

 

Tặng Trần Quang Khải

Nhất đại công danh thiên hạ hữu,
Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.

 

Dịch nghĩa

Công danh trọn một đời, thiên hạ còn có người như ông,
Tấm lòng trung hiếu đối với hai triều vua thì thế gian không ai có.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Công danh một thuở còn bao kẻ,
Trung hiếu hai triều chỉ một ông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một thuở công danh thiên hạ có
Hai triều trung hiếu thế gian không

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công danh trọn đời, thiên hạ còn bao kẻ,
Trung hiếu hai triều thế gian chỉ có ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trọn đời danh tiếng còn nhiều vị,
Trung hiếu hai triều chỉ có ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời