和慧忠上士

明明常自在,
亦揘目作怪。
見怪不見怪,
其怪悉自壞。

 

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ

Minh minh thường tự tại,
Diệc niết mục tác quái.
Kiến quái bất kiến quái,
Kỳ quái tất tự hoại.

 

Dịch nghĩa

Sự sáng suốt vốn là ở nơi mình,
Cũng dụi mắt làm thành quái dị.
Nhưng thấy quái dị mà không coi là quái dị,
Thì điều quái dị kia tự nó mất đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Thiên

Sáng suốt thường tự lại,
Cũng dụi mắt làm quái.
Thấy quái không thấy quái,
Quái kia liền tự hoại.


Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng suốt thường tự tại
Dụi mắt thành ra quái
Thấy quái cho rằng không
Quái kia liền tự hoại

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng minh vốn ở nơi mình,
Cũng như dụi mắt thấy hình quái đi.
Không coi quái ấy, quái thì,
Cái điều quái dị mất đi tức thời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Tuệ sáng thường thoải mái
Kích hoạt tầm tác quái
Tầm quái không tỏ quái
Kỳ quái tự nhiên hoại.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng minh vốn tự ở nơi mình,
Dụi mắt tựa như thấy quái hình.
Quái ấy nếu không coi quái dị,
Cái điều quái dị mất thường tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời