宮園春日憶舊

宮門半掩徑生苔,
白晝沈沈少往來。
萬紫千紅空爛熳,
春花如許為誰開。

 

Cung viên xuân nhật ức cựu

Cung môn bán yểm kính sinh đài,
Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai.
Vạn tử thiên hồng không lạn mạn,
Xuân hoa như hử vị thuỳ khai?

 

Dịch nghĩa

Cửa cung khép hờ, lối đi rêu mọc,
Giữa ban ngày mà sâu lặng, ít người qua lại,
Muôn tía nghìn hồng rực rỡ suông mà thôi,
Hoa xuân đẹp như kia vì ai mà nở?


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Cửa ngõ lờ mờ dấu bụi rêu,
Chìm chìm ngày bạc vẻ đìu hiu.
Ðầy vườn rực rỡ hồng chen tía,
Hoa khéo vì ai vẫn nở nhiều.


Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
2. Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Cửa cung nửa khép, đường rêu phủ,
Ngày lặng đìu hiu vắng bóng người.
Muôn tía nghìn hồng đua rực rỡ,
Hoa xuân dường ấy nở vì ai ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Cửa cung nửa khép đường rêu mọc
Ban ngày mà vắng ít người qua
Muôn tía ngàn hồng sao rực rỡ
Vì ai vườn xuân nở đầy hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa cung khép nửa biếc rêu phơi
Ngày bạc im lìm vắng vẻ người
Muôn tía nghìn hồng chen rực rỡ
Hoa xuân khoe thắm biết vì ai

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa cung khép hở, lối đi rêu,
Sâu lặng giữa ngày vẻ quạnh hiu,
Muôn tía nghìn hồng dường rực rỡ?
Vì ai hoa đẹp nở ra nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Cửa cung khép mở, lối rêu nhoà
Chầm chậm ngày trôi, vắng lại qua
Hồng tía luống phô muôn sắc thắm
Vì ai xuân nở đẹp trăm hoa?


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa cung khép hở đường rêu,
Giữa ngày sâu lặng quạnh hiu cảnh vườn,
Muôn hồng nghìn tía biểu dương,
Vì ai hoa đẹp nở vươn ra nhiều?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời