15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/06/2006 08:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2006 09:13

讀大慧語錄有感其二

眼前無色耳無聲,
一片心頭自打成。
聲色不干唇舌外,
任他剝報與都丁。

 

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 2

Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh,
Nhất phiến tâm đầu tự đả thành.
Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại,
Nhậm tha bác báo dữ đô đinh.

 

Dịch nghĩa

Trước mắt không có màu sắc, bên tai không có âm thanh
Cái tâm của mình tự cho là có đấy thôi
Thanh và sắc không can dự tới, ở ngoài môi và lưỡi
Mặc cho chúng “bác” hay “báo”, “đô” hay “dinh”.


Bài này nhắc tới phương pháp hành trì Tứ Niệm Xứ của Đức Phật. Khi tự quán chiếu mọi hiện tượng xảy ra trong cơ thể và tâm trí mình, hành giả sẽ nhận ra là mọi hiện tượng khởi lên trong tâm đều chỉ tồn tại trong chốc lát và tất cả mọi sự vật đều do duyên lập, không có tự thể vĩnh hằng. Tự tính của tâm cũng như vạn vật là vô thường, vô ngã. Là không (sunyata).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Mắt không sắc, tai không thanh
Cái tâm tư hoá nên thành đó thôi
Sắc thanh không ở đầu môi
Vô thường vô ngã một đời hư vô.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Mắt tai nào có sắc cùng thanh,
Chỉ một tâm kia tự đúc thành.
Môi lưỡi bỏ ngoài thanh với sắc,
Mặc người “bác báo” với “đô đinh”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Trước mắt không sắc tai không thanh
Cái tâm tự nghĩ hoá ra thành
Sắc thanh chẳng dính ngoài môi lưỡi
Mặc người bác báo với đô đinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tai mắt nào đâu buộc sắc thanh
Tâm kia tự nghĩ mới nên thành
Sắc thanh vốn ở ngoài môi lưỡi
''Báo bác'', ''đô đinh'' cũng chẳng dành

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mắt tai không sắc không thanh,
Tâm mình tự hoá nên thành đấy thôi.
Sắc thanh ngoài lưỡi và môi,
Mặc cho chúng “bác báo”rồi “đô dinh”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tai mắt không ràng sắc với thanh,
Tâm mình tự hoá nên hình thành.
Sắc thanh ngoài lưỡi và môi ấy,
“Bác báo” “đô dinh” thôi cũng đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời