題玄天洞

雲掩玄天洞,
煙開玉帝家。
部虛聲寂寞,
鳥散落山花。

 

Đề Huyền Thiên động

Vân yểm Huyền Thiên động,
Yên khai Ngọc Ðế gia.
Bộ hư thanh tịch tịch,
Ðiểu tán lạc sơn hoa.

 

Dịch nghĩa

Mây che động Huyền Thiên,
Khói toả nhà Ngọc Đế.
Tiếng tụng kinh im ắng,
Chim bay tán loạn làm rụng hoa núi.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Mây che cửa động Huyền Thiên,
Lung linh khói tỏa đường lên Thiên Ðình.
Chốn này vắng tiếng kệ kinh,
Chim bay khắp núi giật mình rơi hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Mây che mờ mịt Huyền Thiên động,
Khói toả long lanh điện Ngọc Hoàng.
Tiếng kệ câu kinh sao vắng vẻ,
Chim bay tan tác rụng hoa ngàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Mây che động Huyền Thiên
Khói lên nhà Ngọc Đế
Lặng không tiếng kinh kệ
Chim bay rụng hoa rừng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây  phủ động Huyền Thiên
Khới mờ nhà Ngọc Đế
Lặng lẽ tiếng cầu kinh
Chim bay rơi hoa núi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây che mù mịt động Huyền Thiên,
Ngọc Đế điện vàng khói toả nghiêng.
Tiếng kệ câu kinh toàn vắng lặng,
Chim bay tán loạn rụng hoa tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Động Ngọc mây che lấp
Đền Trời bóng khói lan
Tụng kinh tiếng im bặt
Chim bay rụng hoa ngàn


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây mù mịt động Huyền Thiên,
Điện vàng Ngọc Đế toả nghiêng khói chiều.
Câu kinh tiếng kệ quạnh hiu,
Chim bay tán loạn rụng nhiều hoa tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời