答慧忠上士

炎炎暑氣汗通身,
未曾浣我娘生褲。

 

Đáp Tuệ Trung thượng sĩ

Viêm viêm thử khí hãn thông thân,
Vị tằng cán ngã nương sinh khoá.

 

Dịch nghĩa

Khí nóng nồng nực làm cho mồi hôi toát đầm mình,
Nhưng chưa hề ướt được cái khố của người mẹ sinh ta.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Hơi nồng hầm hập mồ hôi ướt,
Quần mẹ sinh ta thấm được đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hơi nồng nóng nực mồ hôi toát,
Khố mẹ sinh ta ướt được sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời