Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/11/2019 14:12, số lượt xem: 89

Bồng bềnh sóng biếc Tây Hồ gọi
La đà liễu rủ Hoàn Kiếm nghe
Ngân vang Trấn Quốc chuông chiều đổ
Tự tại Ngọc Sơn Tháp Rùa Thiền.

Thinh Thinh Diên Hựu chờ ánh nhật
Lặng lặng Khuê Văn đợi nguyệt vàng
Sông xa Nhị Hà long mạch chảy
Núi cả Ba Vì nguyên khí linh.

Người ơi! thu tiết còn nguyên đó
Hà Nội bây giờ khác xưa đâu!
Uy nghi nghiên bút trời Nam thẳm
Trí dũng Phương Đình đất Việt hưng.

Kim Liên, Bạch Mã đền Voi Phục
Quán Thánh Thần Minh giúp trị vì
Thương dân cảm nỗi dân cùng khổ
Kiếm sắc ra tay chém ngạc kình.

Báo Ân, Báo Thiên, Hoà Phong vọng
Thăng Long thành cổ tích xưa hoài
Bôn ba khắp chốn nay dừng lại
Chí tâm lễ Phật tổ tiên nhà.

Hà Nội, 14/08/2019