Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
9 bài trả lời: 8 bản dịch, 1 thảo luận

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2009 04:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 05/09/2022 07:08

贈喬侍御

漢庭榮巧宦,
雲閣薄邊功。
可憐驄馬使,
白首為誰雄。

 

Tặng Kiều thị ngự

Hán đình vinh xảo hoạn,
Vân các bạc biên công.
Khả liên thông mã sứ,
Bạch thủ vị thuỳ hùng.

 

Dịch nghĩa

Triều đình nhà Hán vinh danh các quan lại khôn khéo trong triều,
Chốn Vân Đài không coi trọng những tướng lĩnh lập công ngoài biên cương.
Thương thay cho ông quan cưỡi ngựa thông.
Tóc đã bạc trắng rồi còn muốn lập công với ai nữa!


Trần Tử Ngang mượn chuyện nhà Hán để chỉ trích nhà Đường ông đang sống, cám cảnh cho bạn mình, có công nhưng thẳng thắn không khéo chạy chọt nên không được ghi nhận.

Tên bài này còn được chép là Đề tự sơn phong thụ tặng Kiều thập nhị thị ngự 題祀山烽樹贈喬十二侍御.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quan lớn vinh triều Hán
Công to để gác mây
Khá thương thông mã sứ
Đầu bạc mới hùng đây


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Làm quan vinh hiển Hán triều,
Gác Mây ghi chép ít điều công lao.
Khá thương thông mã sứ sao!
Vì ai, đầu bạc tài cao tranh hùng?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Triều đình Hán vinh danh mãnh tướng
Trên gác Vân tô tượng ghi công
Thương ông quan cưỡi ngựa thông
Tóc đà bạc trắng tranh hùng với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhà Hán vinh danh các kẻ có công,
Vân Đài, đã khắc để người trông,
Thương quan đi ngựa màu lông xám,
Tóc đã bạc rồi, vẫn cố mong…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vinh danh Triều Hán công thần,
Ghi công và vẽ hình thân Vân Đài.
Thương quan cưỡi ngựa thông hoài.
Tóc vừa bạc trắng còn đòi lập công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều Hán vinh danh kẻ có công,
Vân Đài khắc vẽ hình người trông.
Thương ông cưỡi ngựa màu lông xám.
Bạc trắng tóc rồi còn cố mong!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quan hay triều Hán thưởng
Vân Các ghi công tài
Cưỡi ngựa xám thương bác
Bạc đầu tranh với ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa bài thơ

Xin được góp thêm một cách hiểu bài thơ.
Trước hết, ngoài từ Hán đình, Vân các đã được chú thích, tôi nghĩ các từ sau cũng cần hiểu rõ.
巧宦 xảo hoạn: làm quan nhờ tài khéo, ý là nhờ nịnh hót, chạy chọt.
驄馬使 Thông mã sứ: chỉ Hoàn Điển, giữ chức Thị ngự sử, làm quan chính trực. Đi đâu thường cỡi thông mã (ngưa có lông trắng lông xanh lẫn lộn), nên dân chúng gọi ông là Thông mã sứ. Thông mã sứ về sau được dùng chỉ vị quan chính trực. Ở đây tác giả muốn ám chỉ Kiều Thị ngự, bạn tác giả.

Dịch nghĩa.
Triều đình nhà Hán vinh danh những quan chức có được nhờ khéo chạy chọt,
Cơ quan có tránh nhiệm ghi công thì coi thường người có công nơi biên cương.
Khá thương cho vị quan Thông mã sứ chính trực,
Đầu bạc rồi vì gì mà còn cố lập công.
Đọc tiểu sử Trần Tử Ngang thì thấy ông khá bất đắc chí, 38 tuổi đã từ quan về quê, nhưng vẫn không thoát, bị hại chết khi 41 tuổi.
Trong bài thơ trên, ông mượn chuyện nhà Hán để chỉ trích nhà Đường ông đang sống, cám cảnh cho bạn mình, có công nhưng thẳng thắn không khéo chạy chọt nên không được ghi nhận.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Hán triều khen đứa nịnh,
Xử bạc kẻ công cao.
Thương quý người ngay thẳng,
Tận tâm đến bạc đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời