Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi hongha83 vào 06/01/2009 04:22

贈喬侍御

漢庭榮巧宦,
雲閣薄邊功。
可憐驄馬使,
白首為誰雄。

 

Tặng Kiều thị ngự

Hán đình vinh xảo hoạn,
Vân các bạc biên công.
Khả liên thông mã sứ,
Bạch thủ vị thuỳ hùng.

 

Dịch nghĩa

Triều đình nhà Hán vinh danh các công thần,
Vẽ hình và ghi công trên Vân Đài.
Thương thay cho ông quan cưỡi ngựa xám.
Tóc đã bạc trắng rồi còn muốn lập công với ai nữa?


Tên bài này còn được chép là "Đề tự sơn phong thụ tặng Kiều thập nhị thị ngự" 題祀山烽樹贈喬十二侍御.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quan lớn vinh triều Hán
Công to để gác mây
Khá thương thông mã sứ
Đầu bạc mới hùng đây


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Làm quan vinh hiển Hán triều,
Gác Mây ghi chép ít điều công lao.
Khá thương thông mã sứ sao!
Vì ai, đầu bạc tài cao tranh hùng?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Triều đình Hán vinh danh mãnh tướng
Trên gác Vân tô tượng ghi công
Thương ông quan cưỡi ngựa thông
Tóc đà bạc trắng tranh hùng với ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Nhà Hán vinh danh các kẻ có công,
Vân Đài, đã khắc để người trông,
Thương quan đi ngựa màu lông xám,
Tóc đã bạc rồi, vẫn cố mong…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vinh danh Triều Hán công thần,
Ghi công và vẽ hình thân Vân Đài.
Thương quan cưỡi ngựa thông hoài.
Tóc vừa bạc trắng còn đòi lập công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều Hán vinh danh kẻ có công,
Vân Đài khắc vẽ hình người trông.
Thương ông cưỡi ngựa màu lông xám.
Bạc trắng tóc rồi còn cố mong!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Quan hay triều Hán thưởng
Vân Các ghi công tài
Cưỡi ngựa xám thương bác
Bạc đầu tranh với ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời