Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/05/2014 21:02

初入陝苦風寄鄉親友

故鄉今曰友,
歡會坐應同。
寧知巴峽路,
辛苦石尤風。

 

Sơ nhập Thiểm khổ phong ký hương thân hữu

Cố hương kim viết hữu,
Hoan hội toạ ưng đồng.
Ninh tri Ba Giáp lộ,
Tân khổ Thạch Vưu phong.

 

Dịch nghĩa

Hôm nay chư vị bạn bè ở quê nhà,
Hẳn đang ngồi tụ họp vui thú bên nhau.
Đâu có biết ta đang vượt kẽm Ba Giáp,
Với cơn gió Thạch Vưu vô cùng gian khổ.


Thiểm tức tỉnh Thiểm Tây, tác giả tính đi Trường An nằm trong Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nay các bạn quê nhà
Ngồi quây quần vui vẻ
Đâu hay trên kẽm Ba
Gió lớn thật gian khổ

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay chư vị bạn quê nhà,
Tụ hội bên nhau vui thú mà!
Ba Giáp biết đâu ta vượt kẽm,
Vô cùng gian khổ Thạch Vưu qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm nay các bạn quê nhà,
Bên nhau tụ họp hưởng qua thú mà!
Biết đâu ta vượt kẽm Ba,
Thạch Vưu gió thổi thật là gian nan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bạn hôm nay ở làng
Vui họp với nhau cùng
Đâu biết đường Ba Hiệp
Gian truân cơn gió cuồng.


- Đầu đề: Các tài liệu khác ghi chữ 峽 hiệp/giáp không như chữ 陝 Thiểm ở đây.
- Câu 1: Các tài liệu khác đều ghi chữ 日 nhật không như chữ 曰 viết ở đây.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hôm nay các bạn ở quê,
Cùng nhau họp mặt tràn trề niềm vui.
Kẽm Ba nào biết tới nơi,
Đang cơn gió thổi bời bời lạnh căm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Bè bạn nơi quê cũ,
Hôm nay tụ họp vui.
Hay chăng trên sóng nước,
Ta gió dập mưa vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời