Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:34

感遇其三十七

朝入雲中郡,
北望單于臺。
胡秦何密邇,
沙朔氣雄哉!
籍籍天驕子,
猖狂已復來。
塞垣興名將,
亭堠空崔嵬。
咄嗟吾何歎?
邊人塗草萊。

 

Cảm ngộ kỳ 37

Triêu nhập Vân Trung quận,
Bắc vọng Thiền Vu đài.
Hồ Tần hà mật nhĩ,
Sa sóc khí hùng tai!
Tịch tịch thiên kiêu tử,
Xương cuồng dĩ phúc lai.
Tái viên hưng danh tướng,
Đình hậu không thôi ngôi.
Đốt ta ngô hà thán?
Biên nhân đồ thảo lai.

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng vào quận Vân Trung,
Ngóng về Thiền Vu đài ở phía bắc.
Quân Hồ và quân Tần giáp mặt nhau,
Nhưng quân sa mạc phía bắc hùng mạnh thay!
Bọn kiêu binh đông nhan nhản,
Thứ quân hung bạo đã trở lại.
Tướng giữ ải tầm thường,
Vọng cao quan sát địch không người gác.
Ta biết sao khóc than?
Máu dân biên ải thấm vào cỏ lai bên đường.


Năm 686, tác giả theo tướng quân Lưu Kính bắc chinh chống rợ Hồ xâm nhập. Ông viết bài này khi qua quận Vân Trung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng vào quận Vân Trung
Ngóng đài mờ phiá bắc
Quân Hồ Tần giáp mặt
Quân sa mạc bắc hùng
Kiêu binh đông vô cùng
điên cuồng lại độc ác
Giữ ải cần tướng tài
Vọng đài không vững chắc
Ta than khóc thương thay
Máu dân nhuộm cỏ lát.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quận Vân Trung tiến vào buổi sáng
Thiền Vu đài vọng ngóng bắc phương
Hồ Tần giáp mặt thường thường
Nhưng quân phương bắc oai phong hơn nhiều
Chúng là lũ binh kiêu đông đúc
Nay trở về tàn ác như xưa
Tướng quân giữ ải già nua
Vọng không người gác, bỏ bừa vắng tanh
Biết sao than khóc dân mình?
Máu người biên ải thấm quanh bên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời