Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:28

感遇其三十三

金鼎合神丹,
世人將見欺。
飛飛騎羊子,
胡乃在峨眉?
變化固非類,
芳菲能幾時?
疲痾苦淪世,
憂悔日侵淄。
眷然顧幽褐,
白雲空弟洟。

 

Cảm ngộ kỳ 33

Kim đỉnh hiệp thần đan,
Di nhân tương kiến khi.
Phi phi kỵ dương tử,
Hồ nãi tại nga my ?
Biến hoá cố phi loại,
Phương phi năng kỷ thì ?
Bì a khổ luân thế,
Ưu hối nhật xâm truy.
Quyến nhiên cố u cát,
Bạch vân không đệ di.