Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:21

感遇其三十二

索居獨幾日,
炎夏忽然衰。
陽彩皆陰翳,
親友盡暌違。
登山望不見,
涕泣久漣洏。
宿昔感顏色,
若與白雲期。
馬上驕豪子,
驅逐正蚩蚩。
蜀山與楚水,
攜手在何時?

 

Cảm ngộ kỳ 32

Sách cư độc kỷ nhật,
Viêm hạ hốt nhiên suy.
Dương thái giai âm ế,
Thân hữu tận khuê vi.
Đăng sơn vọng bất kiến,
Thế khấp cửu liên nhi.
Túc tích cảm nhan sắc,
Nhược dữ bạch vân kỳ.
Mã thượng kiêu hào tử,
Khu trục chính xi xi.
Thục sơn dữ sở thuỷ,
Huề thủ tại hà thì ?