Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:13

感遇其二十七

朝發宜都渚,
浩然思故鄉。
故鄉不可見,
路隔巫山陽。
巫山綵雲沒,
高丘正微茫。
佇立望已久,
涕落霑衣裳。
豈茲越鄉感,
憶昔楚襄王。
朝雲無處所,
荊國亦淪亡。

 

Cảm ngộ kỳ 27

Triêu phát nghi đô chử,
Hạo nhiên tư cố hương.
Cố hương bất khả kiến,
Lộ cách Vu sơn dương.
Vu sơn thái vân một,
Cao khâu chính vi mang.
Trữ lập vọng dĩ cửu,
Thế lạc triêm y thường.
Khởi từ việt hương cảm,
Ức tích Sở Tương Vương.
Triêu vân vô xứ sở,
Kinh quốc diệc luân vong.