Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:11

感遇其二十六

荒哉穆天子,
好與白雲期。
宮女多怨曠,
層城閉蛾眉。
日耽瑤臺樂,
豈傷桃李時!
青苔空萎覺,
白髮生羅帷。

 

Cảm ngộ kỳ 26

Hoang tai mục thiên tử,
Hảo dữ bạch vân kỳ.
Cung nữ đa oán khoáng,
Tằng thành bế nga my.
Nhật đam dao đài lạc,
Khởi thương đào lý thì!
Thanh đài không uy giác,
Bạch phát sinh la duy.