Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 17:08

感遇其二十四

挈瓶者誰子?
姣服當青春。
三五明月滿,
盈華不自珍。
高堂委金玉,
微縷懸千鉤。
如何負公鼎,
被奪笑時人。

 

Cảm ngộ kỳ 24

Khế bình giả thuỳ tử ?
Giảo phục đương thanh xuân.
Tam ngũ minh nguyệt mãn,
Doanh hoa bất tự trân.
Cao đường uỷ kim ngọc,
Vi lũ huyền thiên câu.
Như hà phụ công đỉnh,
Bị đoạt tiếu thì nhân.