Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:05

感遇其二十二

微霜知歲晏,
斧柯始青青。
況乃金天夕,
浩露沾群英。
登山望宇宙,
白日已西暝。
雲海方蕩潏,
孤鱗安得寧!

 

Cảm ngộ kỳ 22

Vi sương tri tuế yến,
Phủ kha thuỷ thanh thanh.
Huống nãi kim thiên tịch,
Hạo lộ triêm quần anh.
Đăng sơn vọng vũ trụ,
Bạch nhật dĩ tây minh.
Vân hải phương đãng thuật,
Cô lân an đắc ninh!