Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 17:03

感遇其二十一

蜻蛉遊天地,
與物本無患。
飛飛未能去,
黃雀來相干。
穰侯富秦寵,
金石比交歡。
出入咸陽裏,
諸侯莫敢言。
寧知山東客,
激怒秦王肝?
布衣取丞相,
千載為辛酸。

 

Cảm ngộ kỳ 21

Tinh linh du thiên địa,
Dư vật bản vô hoạn.
Phi phi vị năng khứ,
Hoàng tước lai tương can.
Nhương hầu phú tần sủng,
Kim thạch tỷ giao hoan.
Xuất nhập hàm dương lý,
Chư hầu mạc cảm ngôn.
Ninh tri Sơn Đông khách,
Kích nộ tần vương can ?
Bố y thủ thừa tướng,
Thiên tải vi tân toan.