Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:56

感遇其十七

幽居觀大運,
悠悠念群生。
終古代興沒,
豪聖莫能爭。
三季淪周赧,
七雄滅秦嬴。
復聞赤精子,
提劍入咸京。
炎光既無象,
晉虜復縱橫。
堯禹道既昧,
昏虐世方行。
豈無當世雄,
天道與胡兵。
咄咄安可言?
時醉而未醒。
仲尼溺東魯,
伯陽遁西溟。
大運自古來,
孤人胡嘆哉?

 

Cảm ngộ kỳ 17

U cư quan đại vận,
Du du niệm quần sinh.
Chung cổ đại hưng một,
Hào thánh mạc năng tranh.
Tam quý luân chu noản,
Thất hùng diệt tần doanh.
Phúc văn xích tinh tử,
Đề kiếm nhập hàm kinh.
Viêm Quang ký vô tương,
Tấn lỗ phúc tung hoành.
Nghiêu Vũ đạo ký muội,
Hôn ngược thế phương hành.
Khởi vô đương thế hùng,
Thiên đạo dữ hồ binh.
Đốt đốt an khả ngôn ?
Thì tuý nhi vị tỉnh.
Trọng Ni niệu đông lỗ,
Bá Dương độn tây minh.
Đại vận tự cổ lai,
Cô nhân hồ thán tai ?