Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:52

感遇其十六

聖人去已久,
公道緬良難。
蚩蚩夸毗子,
堯禹以為謾。
驕榮貴工巧,
勢利迭相干。
燕王尊樂毅,
分國願同歡。
魯連讓齊爵,
遺組去邯鄲。
伊人信往矣,
感激為誰嘆?

 

Cảm ngộ kỳ 16

Thánh nhân khứ dĩ cửu,
Công đạo miến lương nan.
Xi xi khoa bì tử,
Nghiêu vũ dĩ vị man.
Kiêu vinh quý công xảo,
Thế lợi điệt tương can.
Yên vương tôn Nhạc Nghị,
Phân quốc nguyện đồng hoan.
Lỗ Liên nhượng Tề tước,
Di Tổ khứ Hàm Đan.
Y nhân tín vãng hĩ,
Cảm kích vị thuỳ thán ?