Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2005 16:43

感遇其十五

貴人難得意,
賞愛在須臾。
莫以心如玉,
探他明月珠。
昔稱夭桃子,
今為舂市徒。
鴟鴞悲東國,
麋鹿泣姑蘇。
誰見鴟夷子,
扁舟去五湖?

 

Cảm ngộ kỳ 15

Quý nhân nan đắc ý,
Thưởng ái tại tu du.
Mạc dĩ tâm như ngọc,
Thám tha minh nguyệt châu.
Tích xưng yêu đào tử,
Kim vi thung thị đồ.
Si hào bi đông quốc,
My lộc khấp cô tô.
Thuỳ kiến Si Di tử,
Biển chu khứ Ngũ hồ?