Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:40

感遇其十四

臨岐泣世道,
天命良悠悠。
昔日殷王子,
玉馬遂朝周。
寶鼎淪伊穀,
瑤臺成故丘。
西山傷遺老,
東陵有故侯。

 

Cảm ngộ kỳ 14

Lâm kỳ khấp thế đạo,
Thiên mệnh lương du du.
Tích nhật Ân vương tử,
Ngọc mã toại triều chu.
Bảo đỉnh luân y cốc,
Dao đài thành cố khâu.
Tây sơn thương di lão,
Đông lăng hữu cố hầu.