Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/08/2005 16:40

感遇其十三

林居病時久,
水木淡孤清。
閑臥觀物化,
悠悠念無生。
青春始萌達,
朱火已滿盈。
徂落方自此,
感嘆何時平?

 

Cảm ngộ kỳ 13

Lâm cư bệnh thì cửu,
Thuỷ mộc đạm cô thanh.
Nhàn ngoạ quan vật hoá,
Du du niệm vô sinh.
Thanh xuân thuỷ manh đạt,
Chu hoả dĩ mãn doanh.
Tồ lạc phương tự thử,
Cảm thán hà thì bình?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Ở rừng bệnh thường tình
Hồ cây thưa lặng thinh
Nhàn xem vật biến đổi
Phiền muộn niệm vô sinh
Xuân xanh mầm mới mọc
Lửa đỏ đã tràn đầy
Bắt đầu suy từ đấy
Ôi sao yên được đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc ở rừng kéo dài tật bệnh
Suối và cây nhợt nhạt trong veo
Nằm nhàn vật biến nhìn theo
Vô sinh dằng dặc niệm vào trong tâm
Nụ xanh ra hoa xuân sắp có
Mặt trời như lửa đỏ tràn đầy
Mới hay suy yếu từ đây
Tự than bình phục là ngày nào ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời